Martin Engeland skal ha permisjon fra 01.05.2023.


Vegard Nordviste kommer inn som vikar for Martin sin liste i permisjonsperioden.