Miriam Gjærum startet hos oss som LIS1/turnuslege fra 1. september. Hun blir hos oss ut oktober. Da har hun fullført turnustjeneste/LIS1.