Fastlegene Anne Margrethe Nødtvedt Sletten og Bård Sættem har sluttet hos oss og har gått over til andre oppgaver.

Vi søker etter leger som skal erstatte de, mens denne prosessen pågår har vi fått hjelp av vikarene Kasper Rydberg, Kristoffer Nørgaard og Alex Dines, som skal være hos oss en tid fremover, og ivareta de ledige legelistene.