I forbindelse med speisialisering i allmennmedisin, skal Bård Sættem ha ett års permisjon fra 01.11.20.

Joar Nivfors vil være vikar i denne perioden.