Senteret sitt bannerbilde

Legetimer i jul og romjul

12. desember 2018

Vi oppfordrer til at pasienter som har behov for fornying av resepter, sykmeldinger og attester tar kontakt i god tid før jul.

Legesenteret vil kun være tilgjenglig for øyeblikkelig hjelp-konsultasjoner i romjula.

Åpningstid

24.12: 08:30-12:00

27.12: 08:30-15:00

28.12: 08:30-15:00

31.12: 08:30-12:00

 

Influensavaksine

24. oktober 2018

Influensavaksinen har kommet. For å unngå unødvendig ventetid, ber vi om at det tas kontakt for å avtale time for vaksinering. Pris 250,-.

Ny legevikar for Signe Hjort fra 1 Juni -18

26. april 2018

Dr Bård Sættem er vikar for Signe Hjorth fra 1 juni -18 til 1.sept -19.

Vi ønsker Bård velkommen til oss, allerede i Mai vil han være tilgjengelig noen dager utover måneden. 

Digital sykmelding

5. mars 2018

Arbeidstakere i hele landet kan nå sende hele sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren.

Dette betyr at de fleste ikke trenger utskrift av sykmeldingen, men kan logge inn på NAV for å videresende sykmeldingen til arbeidsgiver.

De som fortsatt trenger utskrift:

  1. Hvis du ikke har en arbeidsgiver, må du inntil videre sende inn søknaden om sykepenger (del D) på papir.
  2. Gjelder sykmeldingen behandlingsdager eller reisetilskudd, må du fortsatt få den på papir.
  3. Du må også ha sykmeldingen på papir hvis du ikke har adgang til å få BankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller hvis du har strengt fortrolig adresse (kode 6).

 

Du kan lese mer om dette på NAV sine nettsider.